ISpaceReservationManager.IsMouseOver Właściwość

Definicja

Określa, czy wskaźnik myszy znajduje się nad agentem zarządzanym przez tego menedżera.

public:
 property bool IsMouseOver { bool get(); };
public:
 property bool IsMouseOver { bool get(); };
public bool IsMouseOver { get; }
member this.IsMouseOver : bool
Public ReadOnly Property IsMouseOver As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

ma wartość true, jeśli wskaźnik myszy znajduje się nad rozruchem, w przeciwnym razie false.

Dotyczy