ExternalError.iLine Pole

Definicja

Numer wiersza błędu.

public: int iLine;
public: int iLine;
int iLine;
public int iLine;
val mutable iLine : int
Public iLine As Integer 

Wartość pola

Int32

Dotyczy