IVsEnumTextBuffers.Skip(UInt32) Metoda

Definicja

Pomija bufory tekstu w sekwencji wyliczania.

public:
 int Skip(System::UInt32 celt);
public:
 int Skip(unsigned int celt);
int Skip(unsigned int celt);
public int Skip (uint celt);
abstract member Skip : uint32 -> int
Public Function Skip (celt As UInteger) As Integer

Parametry

celt
UInt32

podczas Liczba buforów tekstu do pominięcia w sekwencji wyliczania.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Podpis COM

Z textmgr. idl:

[C++]

HRESULT IVsEnumTextBuffers::Skip(  
   ULONG celt  
);  

Dotyczy