AsyncAutoResetEvent Klasa

Definicja

Asynchroniczna implementacja elementu AutoResetEvent.

public ref class AsyncAutoResetEvent
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class AsyncAutoResetEvent
[System.Diagnostics.DebuggerDisplay("Signaled: {signaled}")]
public class AsyncAutoResetEvent
[<System.Diagnostics.DebuggerDisplay("Signaled: {signaled}")>]
type AsyncAutoResetEvent = class
Public Class AsyncAutoResetEvent
Dziedziczenie
AsyncAutoResetEvent
Atrybuty

Konstruktory

AsyncAutoResetEvent()

Inicjuje nowe wystąpienie AsyncAutoResetEvent klasy, które nie jest wbudowane.

AsyncAutoResetEvent(Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AsyncAutoResetEvent.

Metody

Set()

Odblokowuje jeden oczekujący lub ustawia sygnał, jeśli nie ma żadnych obiektów oczekujących, więc następnym oczekiwanie może przebiegać natychmiast.

WaitAsync()

Zwraca oczekujący, który może być używany do asynchronicznego pozyskiwania następnego sygnału.

WaitAsync(CancellationToken)

Zwraca oczekujący, który może być używany do asynchronicznego pozyskiwania następnego sygnału.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Ten typ jest bezpieczny dla wątków dla wszystkich elementów członkowskich.