AsyncLazy<T> Klasa

Definicja

Oparta na wątkach, opóźnieniem i asynchronicznie oceniana fabryka wartości.

generic <typename T>
public ref class AsyncLazy
template <typename T>
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class AsyncLazy
public class AsyncLazy<T>
type AsyncLazy<'T> = class
Public Class AsyncLazy(Of T)

Parametry typu

T

Typ wartości wygenerowanej przez fabrykę wartości.

Dziedziczenie
AsyncLazy<T>

Konstruktory

AsyncLazy<T>(Func<Task<T>>, JoinableTaskFactory)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AsyncLazy<T>.

Właściwości

IsValueCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy fabryka wartości została wywołana.

IsValueFactoryCompleted

Pobiera wartość wskazującą, czy fabryka wartości została wywołana i czy została uruchomiona do ukończenia.

Metody

GetValue()

Pobiera obliczoną wartość opóźnieniem.

GetValue(CancellationToken)

Pobiera obliczoną wartość opóźnieniem.

GetValueAsync()

Pobiera zadanie, które produkuje lub wygenerowało wartość.

GetValueAsync(CancellationToken)

Pobiera zadanie, które produkuje lub wygenerowało wartość.

ToString()

Renderuje ciąg opisujący nieutworzoną wartość lub ciąg reprezentujący utworzoną wartość.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Ten typ jest bezpieczny dla wątków dla wszystkich elementów członkowskich.