AsyncReaderWriterLock.Awaitable Struktura

Definicja

Oczekiwany jest zwracany przez asynchroniczne żądania blokad.

public: value class AsyncReaderWriterLock::Awaitable
struct AsyncReaderWriterLock::Awaitable
public struct AsyncReaderWriterLock.Awaitable
[System.Runtime.CompilerServices.IsReadOnly]
public struct AsyncReaderWriterLock.Awaitable
type AsyncReaderWriterLock.Awaitable = struct
[<System.Runtime.CompilerServices.IsReadOnly>]
type AsyncReaderWriterLock.Awaitable = struct
Public Structure AsyncReaderWriterLock.Awaitable
Dziedziczenie
AsyncReaderWriterLock.Awaitable
Atrybuty

Metody

GetAwaiter()

Pobiera wartość await.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Ten typ jest bezpieczny dla wątków dla wszystkich elementów członkowskich.