AsyncReaderWriterResourceLock<TMoniker,TResource>.LockFlags Wyliczenie

Definicja

Flagi modyfikujące domyślne zachowanie blokady.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public:  where TResource : classenum class AsyncReaderWriterResourceLock<TMoniker, TResource>::LockFlags
[System.Flags]
public enum AsyncReaderWriterResourceLock<TMoniker,TResource>.LockFlags
[<System.Flags>]
type AsyncReaderWriterResourceLock<'Moniker, 'Resource (requires 'Resource : null)>.LockFlags = 
Public Enum AsyncReaderWriterResourceLock(Of TMoniker, TResource).LockFlags
Dziedziczenie
AsyncReaderWriterResourceLock<TMoniker,TResource>.LockFlags
Atrybuty

Pola

None 0

Stosowane jest zachowanie domyślne.

SkipInitialPreparation 4096

Pomija krok, aby upewnić się, że zasób jest wstępnie przygotowany po pobraniu przy użyciu GetResourceAsync.

StickyWrite 1

Powoduje, że możliwy do uaktualnienia czytnik pozostanie w stanie uaktualnione po uaktualnieniu, nawet po wydaniu zagnieżdżonej blokady zapisu.

Dotyczy