ReentrantSemaphore.RevertRelevance Struktura

Definicja

Struktura, która ukrywa wszelkie dowody, że obiekt wywołujący został wprowadzony a do ReentrantSemaphore tej wartości jest usuwany.

public: value class ReentrantSemaphore::RevertRelevance : IDisposable
public struct ReentrantSemaphore.RevertRelevance : IDisposable
[System.Runtime.CompilerServices.IsReadOnly]
public struct ReentrantSemaphore.RevertRelevance : IDisposable
type ReentrantSemaphore.RevertRelevance = struct
    interface IDisposable
[<System.Runtime.CompilerServices.IsReadOnly>]
type ReentrantSemaphore.RevertRelevance = struct
    interface IDisposable
Public Structure ReentrantSemaphore.RevertRelevance
Implements IDisposable
Dziedziczenie
ReentrantSemaphore.RevertRelevance
Atrybuty
Implementuje

Metody

Dispose()

Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

Dotyczy