RegisterFormRegions.FormRegionNamesAndMessageClasses Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tablicę ITaskItem obiektów, która reprezentuje nazwy regionów formularzy i klasy komunikatów.

[Microsoft.Build.Framework.Output]
public Microsoft.Build.Framework.ITaskItem[] FormRegionNamesAndMessageClasses { get; set; }

Wartość właściwości

ITaskItem[]

Tablica ITaskItem obiektów, które reprezentują nazwy regionów formularzy i klasy komunikatów.

Atrybuty

Uwagi

ITaskItemZawiera dwie fragmenty danych, do których odwołuje się nazwa:

  1. FormRegionName, która przechowuje nazwę regionu formularza jako ciąg.

  2. MessageClasses, która jest tablicą ciągów, która zawiera każdą klasę komunikatu jako oddzielny element.

Dotyczy