UIThreadOperationExecutionOptions Klasa

Definicja

Opcje kontrolujące zachowanie IUIThreadOperationExecutor .

public ref class UIThreadOperationExecutionOptions
public class UIThreadOperationExecutionOptions
type UIThreadOperationExecutionOptions = class
Public Class UIThreadOperationExecutionOptions
Dziedziczenie
UIThreadOperationExecutionOptions

Konstruktory

UIThreadOperationExecutionOptions(String, String, Boolean, Boolean, IUIThreadOperationTimeoutController)

Tworzy nowe wystąpienie klasy UIThreadOperationExecutionOptions.

Właściwości

AllowCancellation

Czy zezwalać na anulowanie.

DefaultDescription

Opis operacji domyślnej, który jest wyświetlany w oknie dialogowym oczekiwania, chyba że co najmniej jeden IUIThreadOperationScope s z bardziej szczegółowymi opisami został dodany do IUIThreadOperationContext .

ShowProgress

Określa, czy ma być pokazywany wskaźnik postępu.

TimeoutController

Kontroler, który umożliwia i kontroluje funkcję autoanulowania wykonywania operacji przy przekroczeniu limitu czasu.

Title

Tytuł operacji.

Dotyczy