VSConstants.S_OK Pole

Definicja

Wartość HRESULT dla ogólnego sukcesu.

public: int S_OK = 0;
int S_OK = 0;
public const int S_OK = 0;
val mutable S_OK : int
Public Const S_OK As Integer  = 0

Wartość pola

Int32

Dotyczy