DependencyDescription.Dependencies Właściwość

Definicja

Zależności tej zależności.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::VisualStudio::Web::CodeGeneration::Contracts::ProjectModel::Dependency ^> ^ Dependencies { System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::VisualStudio::Web::CodeGeneration::Contracts::ProjectModel::Dependency ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Contracts.ProjectModel.Dependency> Dependencies { get; }
member this.Dependencies : seq<Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Contracts.ProjectModel.Dependency>
Public ReadOnly Property Dependencies As IEnumerable(Of Dependency)

Wartość właściwości

IEnumerable<Dependency>

Dotyczy