CodeModelMetadata Klasa

Definicja

CodeModelMetadata jest używany do ujawniania właściwości modelu bez informacji o typie jednostki

public ref class CodeModelMetadata : Microsoft::VisualStudio::Web::CodeGeneration::EntityFrameworkCore::IModelMetadata
public class CodeModelMetadata : Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.EntityFrameworkCore.IModelMetadata
type CodeModelMetadata = class
    interface IModelMetadata
Public Class CodeModelMetadata
Implements IModelMetadata
Dziedziczenie
CodeModelMetadata
Implementuje

Konstruktory

CodeModelMetadata(Type)

Właściwości

ModelType
Navigations

Zawsze zwraca pustą tablicę, ponieważ nie ma informacji o typie jednostki

PrimaryKeys

Zawsze zwracaj pustą tablicę, ponieważ nie ma informacji o typie jednostki

Properties

Zwraca tablicę właściwości, które są możliwe do powiązania. (Na przykład. typy pierwotne, ciągi, DateTime itd.)

Dotyczy