IProjectConfigurationService2.RefreshIndexedProjectsAsync Metoda

Definicja

Odśwież cały indeksowany projekt, który śledzimy

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ RefreshIndexedProjectsAsync();
public System.Threading.Tasks.Task RefreshIndexedProjectsAsync ();
abstract member RefreshIndexedProjectsAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RefreshIndexedProjectsAsync () As Task

Zwraca

Task

Ukończenie zadania

Dotyczy