SettingsTypes.FeatureFlags Pole

Definicja

Ustawienia flag funkcji

public: System::String ^ FeatureFlags;
public const string FeatureFlags;
val mutable FeatureFlags : string
Public Const FeatureFlags As String 

Wartość pola

String

Dotyczy