IUINode.IsCut Właściwość

Definicja

element jest w stanie "Wytnij"

public:
 property bool IsCut { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool IsCut { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsCut { get; set; }
member this.IsCut : bool with get, set
Public Property IsCut As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy