RegistryKey.Flush Metoda

Definicja

Zapisuje wszystkie atrybuty określonego otwartego klucza rejestru w rejestrze.

public:
 void Flush();
public void Flush ();
member this.Flush : unit -> unit
Public Sub Flush ()

Uwagi

Nie jest konieczne wywołanie Flush funkcji zapisywania zmian w kluczu. Zmiany rejestru są opróżniane na dysk, gdy rejestr używa jego z opóźnieniem opróżniania. Opróżnianie z opóźnieniem odbywa się automatycznie i regularnie po określonym przez system interwale czasu. Zmiany rejestru są również opróżniane na dysk przy zamykaniu systemu.

W przeciwieństwie do Closefunkcji funkcja zwraca tylko wtedy, Flush gdy wszystkie dane zostały zapisane w rejestrze.

Funkcja Flush może również zapisywać części lub wszystkie inne klucze. Wywołanie tej funkcji nadmiernie może mieć negatywny wpływ na wydajność aplikacji.

Aplikacja powinna wywoływać tylko Flush wtedy, gdy musi być bezwzględna pewność, że zmiany rejestru są rejestrowane na dysku. Ogólnie rzecz biorąc, rzadko, Flush jeśli kiedykolwiek, należy użyć.

Dotyczy

Zobacz też