BulletChrome.RenderPressedProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności RenderPressed.Identifies the RenderPressed dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ RenderPressedProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty RenderPressedProperty;
 staticval mutable RenderPressedProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly RenderPressedProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy