InvokeFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,TResult> Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvokeFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,TResult>.Initializes a new instance of the InvokeFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,TResult> class.

public:
 InvokeFunc();
public InvokeFunc ();
Public Sub New ()

Dotyczy