IIntegratedHelpService Interfejs

Definicja

Definiuje umowę między programem Visual Studio 2010 i Projektant przepływu pracy systemu Windows w celu uzyskania zintegrowanej pomocy.Defines the contract between Visual Studio 2010 and the Windows Workflow Designer for integrated help provided.

public interface class IIntegratedHelpService
public interface IIntegratedHelpService
type IIntegratedHelpService = interface
Public Interface IIntegratedHelpService

Metody

AddContextAttribute(String, String, HelpKeywordType)

Dodaje atrybut kontekstu.Adds the context attribute.

RemoveContextAttribute(String, String)

Usuwa atrybut kontekstu.Removes the context attribute.

ShowHelpFromKeyword(String)

Pokazuje temat pomocy, który odnosi się do określonego słowa kluczowego.Shows the Help topic that corresponds to the specified keyword.

ShowHelpFromUrl(String)

Pokazuje temat pomocy, który odpowiada określonemu adresowi URL.Shows the Help topic that corresponds to the specified URL.

Dotyczy