PropertyEntryCollection(PropertyValue) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie PropertyEntryCollection klasy przy użyciu właściwości podrzędnych określonego ParentValue wystąpienia.Initializes a new instance of the PropertyEntryCollection class using the sub-properties of the specified ParentValue instance.

protected:
 PropertyEntryCollection(System::Activities::Presentation::PropertyEditing::PropertyValue ^ parentValue);
protected PropertyEntryCollection (System.Activities.Presentation.PropertyEditing.PropertyValue parentValue);
new System.Activities.Presentation.PropertyEditing.PropertyEntryCollection : System.Activities.Presentation.PropertyEditing.PropertyValue -> System.Activities.Presentation.PropertyEditing.PropertyEntryCollection
Protected Sub New (parentValue As PropertyValue)

Parametry

parentValue
PropertyValue

Wystąpienie nadrzędne PropertyValue używane do inicjowania.The parent PropertyValue instance used for the initialization.

Dotyczy