SubscribeServiceCallback<TServiceType> Delegat

Definicja

Reprezentuje delegata ogólnego, który jest wywołaniem zwrotnym dla subskrypcji usług.Represents a generic delegate that is a callback for service subscriptions.

generic <typename TServiceType>
public delegate void SubscribeServiceCallback(TServiceType serviceInstance);
public delegate void SubscribeServiceCallback<TServiceType>(TServiceType serviceInstance);
type SubscribeServiceCallback<'ServiceType> = delegate of 'ServiceType -> unit
Public Delegate Sub SubscribeServiceCallback(Of TServiceType)(serviceInstance As TServiceType)

Parametry typu

TServiceType

Typ usługi, dla której ma zostać subskrybowany.The type of the service to subscribe to.

Parametry

serviceInstance
TServiceType

Wystąpienie usługi do subskrybowania.The instance of the service to subscribe to.

Dziedziczenie
SubscribeServiceCallback<TServiceType>

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy