ToolboxCategory.Add(ToolboxItemWrapper) Metoda

Definicja

Dodaje określone narzędzie do końca kolekcji kategorii przybornika.Adds a specified tool to the end of the toolbox category collection.

public:
 void Add(System::Activities::Presentation::Toolbox::ToolboxItemWrapper ^ tool);
public void Add (System.Activities.Presentation.Toolbox.ToolboxItemWrapper tool);
member this.Add : System.Activities.Presentation.Toolbox.ToolboxItemWrapper -> unit
Public Sub Add (tool As ToolboxItemWrapper)

Parametry

tool
ToolboxItemWrapper

ToolboxItemWrapperElement, który ma zostać dodany do kolekcji.The ToolboxItemWrapper item to add to the collection.

Wyjątki

toolMa wartość null .The tool is null.

Dotyczy