PickBranch Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie PickBranch działania.Creates a new instance of the PickBranch activity.

public:
 PickBranch();
public PickBranch ();
Public Sub New ()

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje tworzenie PickBranch działania.The following code sample demonstrates creating a PickBranch activity. Ten przykład pochodzi z przykładu z użyciem działania pobrania .This example is from the Using the Pick Activity sample.

static Activity CreateWF()
{
  Variable<string> name = new Variable<string>();
  Sequence body = new Sequence
  {
    Variables = { name },
    Activities =
    {
      new WriteLine { Text = "What is your name? (You have 5 seconds to answer)" },
      new Pick
      {
        Branches =
        {
          new PickBranch
          {
            Trigger = new ReadString
            {
              Result = name,
              BookmarkName = bookmarkName
            },
            Action = new WriteLine
            {
              Text = new InArgument<string>(env => "Hello " + name.Get(env))
            }
          },
          new PickBranch
          {
            Trigger = new Delay
            {
              Duration = TimeSpan.FromSeconds(5)
            },
            Action = new WriteLine
            {
              Text = "Time is up."
            }
          }
        }
      }
    }
  };

  return body;
}

Dotyczy