AggregateException.GetBaseException Metoda

Definicja

Zwraca AggregateException element, który jest główną przyczyną tego wyjątku.Returns the AggregateException that is the root cause of this exception.

public:
 override Exception ^ GetBaseException();
public override Exception GetBaseException ();
override this.GetBaseException : unit -> Exception
Public Overrides Function GetBaseException () As Exception

Zwraca

Exception

AggregateExceptionJest to główna przyczyna tego wyjątku.The AggregateException that is the root cause of this exception.

Dotyczy