Char.MinValue Pole

Definicja

Reprezentuje najmniejszą możliwą wartość Char .Represents the smallest possible value of a Char. To pole jest stałe.This field is constant.

public: char MinValue;
public const char MinValue;
val mutable MinValue : char
Public Const MinValue As Char 

Wartość pola

Char

Uwagi

Wartość tej stałej to szesnastkowe 0x00.The value of this constant is hexadecimal 0x00.

Dotyczy

Zobacz też