DictionaryEntry(Object, Object) Konstruktor

Definicja

Inicjuje wystąpienie DictionaryEntry typu z określonym kluczem i wartością.

public:
 DictionaryEntry(System::Object ^ key, System::Object ^ value);
public DictionaryEntry (object key, object value);
public DictionaryEntry (object key, object? value);
new System.Collections.DictionaryEntry : obj * obj -> System.Collections.DictionaryEntry
Public Sub New (key As Object, value As Object)

Parametry

key
Object

Obiekt zdefiniowany w każdej parze klucz/wartość.

value
Object

Definicja skojarzona z elementem key.

Wyjątki

keyto null i wersja .NET Framework to 1.0 lub 1.1.

Uwagi

W .NET Framework 2.0 key może być null.

Dotyczy