ImmutableHashSet<T>.Builder.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z niezmiennego zestawu skrótów.Removes all items from the immutable hash set.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Wyjątki

Zestaw skrótów jest tylko do odczytu.The hash set is read-only.

Dotyczy