ListDictionary Klasa

Definicja

Implementuje IDictionary przy użyciu listy połączonej pojedynczo.Implements IDictionary using a singly linked list. Zalecane w przypadku kolekcji, które zwykle zawierają mniej niż 10 elementów.Recommended for collections that typically include fewer than 10 items.

public ref class ListDictionary : System::Collections::IDictionary
[System.Serializable]
public class ListDictionary : System.Collections.IDictionary
type ListDictionary = class
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Class ListDictionary
Implements IDictionary
Dziedziczenie
ListDictionary
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje kilka właściwości i metod ListDictionary.The following code example demonstrates several of the properties and methods of ListDictionary.

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Collections::Specialized;

void PrintKeysAndValues1( IDictionary^ myCol );
void PrintKeysAndValues2( IDictionary^ myCol );
void PrintKeysAndValues3( ListDictionary^ myCol );

int main()
{
  // Creates and initializes a new ListDictionary.
  ListDictionary^ myCol = gcnew ListDictionary;
  myCol->Add( "Braeburn Apples", "1.49" );
  myCol->Add( "Fuji Apples", "1.29" );
  myCol->Add( "Gala Apples", "1.49" );
  myCol->Add( "Golden Delicious Apples", "1.29" );
  myCol->Add( "Granny Smith Apples", "0.89" );
  myCol->Add( "Red Delicious Apples", "0.99" );

  // Display the contents of the collection using for each. This is the preferred method.
  Console::WriteLine( "Displays the elements using for each:" );
  PrintKeysAndValues1( myCol );

  // Display the contents of the collection using the enumerator.
  Console::WriteLine( "Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:" );
  PrintKeysAndValues2( myCol );

  // Display the contents of the collection using the Keys, Values, Count, and Item properties.
  Console::WriteLine( "Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:" );
  PrintKeysAndValues3( myCol );

  // Copies the ListDictionary to an array with DictionaryEntry elements.
  array<DictionaryEntry>^myArr = gcnew array<DictionaryEntry>(myCol->Count);
  myCol->CopyTo( myArr, 0 );

  // Displays the values in the array.
  Console::WriteLine( "Displays the elements in the array:" );
  Console::WriteLine( "  KEY            VALUE" );
  for ( int i = 0; i < myArr->Length; i++ )
   Console::WriteLine( "  {0,-25} {1}", myArr[ i ].Key, myArr[ i ].Value );
  Console::WriteLine();

  // Searches for a key.
  if ( myCol->Contains( "Kiwis" ) )
   Console::WriteLine( "The collection contains the key \"Kiwis\"." );
  else
   Console::WriteLine( "The collection does not contain the key \"Kiwis\"." );

  Console::WriteLine();

  // Deletes a key.
  myCol->Remove( "Plums" );
  Console::WriteLine( "The collection contains the following elements after removing \"Plums\":" );
  PrintKeysAndValues2( myCol );

  // Clears the entire collection.
  myCol->Clear();
  Console::WriteLine( "The collection contains the following elements after it is cleared:" );
  PrintKeysAndValues2( myCol );
}

// Uses the for each statement which hides the complexity of the enumerator.
// NOTE: The for each statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
void PrintKeysAndValues1( IDictionary^ myCol ) {
  Console::WriteLine( "  KEY            VALUE" );
  for each ( DictionaryEntry^ de in myCol )
   Console::WriteLine( "  {0,-25} {1}", de->Key, de->Value );
  Console::WriteLine();
}

// Uses the enumerator. 
void PrintKeysAndValues2( IDictionary^ myCol )
{
  IDictionaryEnumerator^ myEnumerator = myCol->GetEnumerator();
  Console::WriteLine( "  KEY            VALUE" );
  while ( myEnumerator->MoveNext() )
   Console::WriteLine( "  {0,-25} {1}", myEnumerator->Key, myEnumerator->Value );
  Console::WriteLine();
}

// Uses the Keys, Values, Count, and Item properties.
void PrintKeysAndValues3( ListDictionary^ myCol )
{
  array<String^>^myKeys = gcnew array<String^>(myCol->Count);
  myCol->Keys->CopyTo( myKeys, 0 );
  Console::WriteLine( "  INDEX KEY            VALUE" );
  for ( int i = 0; i < myCol->Count; i++ )
   Console::WriteLine( "  {0,-5} {1,-25} {2}", i, myKeys[ i ], myCol[ myKeys[ i ] ] );
  Console::WriteLine();
}

/*
This code produces the following output.

Displays the elements using for each:
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:
  INDEX KEY            VALUE
  0   Braeburn Apples      1.49
  1   Fuji Apples        1.29
  2   Gala Apples        1.49
  3   Golden Delicious Apples  1.29
  4   Granny Smith Apples    0.89
  5   Red Delicious Apples   0.99

Displays the elements in the array:
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

The collection does not contain the key "Kiwis".

The collection contains the following elements after removing "Plums":
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

The collection contains the following elements after it is cleared:
  KEY            VALUE


*/
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Specialized;

public class SamplesListDictionary {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a new ListDictionary.
   ListDictionary myCol = new ListDictionary();
   myCol.Add( "Braeburn Apples", "1.49" );
   myCol.Add( "Fuji Apples", "1.29" );
   myCol.Add( "Gala Apples", "1.49" );
   myCol.Add( "Golden Delicious Apples", "1.29" );
   myCol.Add( "Granny Smith Apples", "0.89" );
   myCol.Add( "Red Delicious Apples", "0.99" );

   // Display the contents of the collection using foreach. This is the preferred method.
   Console.WriteLine( "Displays the elements using foreach:" );
   PrintKeysAndValues1( myCol );

   // Display the contents of the collection using the enumerator.
   Console.WriteLine( "Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:" );
   PrintKeysAndValues2( myCol );

   // Display the contents of the collection using the Keys, Values, Count, and Item properties.
   Console.WriteLine( "Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:" );
   PrintKeysAndValues3( myCol );

   // Copies the ListDictionary to an array with DictionaryEntry elements.
   DictionaryEntry[] myArr = new DictionaryEntry[myCol.Count];
   myCol.CopyTo( myArr, 0 );

   // Displays the values in the array.
   Console.WriteLine( "Displays the elements in the array:" );
   Console.WriteLine( "  KEY            VALUE" );
   for ( int i = 0; i < myArr.Length; i++ )
     Console.WriteLine( "  {0,-25} {1}", myArr[i].Key, myArr[i].Value );
   Console.WriteLine();

   // Searches for a key.
   if ( myCol.Contains( "Kiwis" ) )
     Console.WriteLine( "The collection contains the key \"Kiwis\"." );
   else
     Console.WriteLine( "The collection does not contain the key \"Kiwis\"." );
   Console.WriteLine();

   // Deletes a key.
   myCol.Remove( "Plums" );
   Console.WriteLine( "The collection contains the following elements after removing \"Plums\":" );
   PrintKeysAndValues1( myCol );

   // Clears the entire collection.
   myCol.Clear();
   Console.WriteLine( "The collection contains the following elements after it is cleared:" );
   PrintKeysAndValues1( myCol );

  }

  // Uses the foreach statement which hides the complexity of the enumerator.
  // NOTE: The foreach statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  public static void PrintKeysAndValues1( IDictionary myCol ) {
   Console.WriteLine( "  KEY            VALUE" );
   foreach ( DictionaryEntry de in myCol )
     Console.WriteLine( "  {0,-25} {1}", de.Key, de.Value );
   Console.WriteLine();
  }

  // Uses the enumerator. 
  // NOTE: The foreach statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  public static void PrintKeysAndValues2( IDictionary myCol ) {
   IDictionaryEnumerator myEnumerator = myCol.GetEnumerator();
   Console.WriteLine( "  KEY            VALUE" );
   while ( myEnumerator.MoveNext() )
     Console.WriteLine( "  {0,-25} {1}", myEnumerator.Key, myEnumerator.Value );
   Console.WriteLine();
  }

  // Uses the Keys, Values, Count, and Item properties.
  public static void PrintKeysAndValues3( ListDictionary myCol ) {
   String[] myKeys = new String[myCol.Count];
   myCol.Keys.CopyTo( myKeys, 0 );

   Console.WriteLine( "  INDEX KEY            VALUE" );
   for ( int i = 0; i < myCol.Count; i++ )
     Console.WriteLine( "  {0,-5} {1,-25} {2}", i, myKeys[i], myCol[myKeys[i]] );
   Console.WriteLine();
  }

}

/*
This code produces output similar to the following.
Note that because a dictionary is implemented for fast keyed access the order
of the items in the dictionary are not gauranteed and, as a result, should not
be depended on.

Displays the elements using foreach:
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:
  INDEX KEY            VALUE
  0   Braeburn Apples      1.49
  1   Fuji Apples        1.29
  2   Gala Apples        1.49
  3   Golden Delicious Apples  1.29
  4   Granny Smith Apples    0.89
  5   Red Delicious Apples   0.99

Displays the elements in the array:
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

The collection does not contain the key "Kiwis".

The collection contains the following elements after removing "Plums":
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

The collection contains the following elements after it is cleared:
  KEY            VALUE


*/
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Specialized

Public Class SamplesListDictionary  

  Public Shared Sub Main()

   ' Creates and initializes a new ListDictionary.
   Dim myCol As New ListDictionary()
   myCol.Add("Braeburn Apples", "1.49")
   myCol.Add("Fuji Apples", "1.29")
   myCol.Add("Gala Apples", "1.49")
   myCol.Add("Golden Delicious Apples", "1.29")
   myCol.Add("Granny Smith Apples", "0.89")
   myCol.Add("Red Delicious Apples", "0.99")

   ' Display the contents of the collection using For Each. This is the preferred method.
   Console.WriteLine("Displays the elements using For Each:")
   PrintKeysAndValues(myCol)

   ' Display the contents of the collection using the enumerator.
   Console.WriteLine("Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:")
   PrintKeysAndValues2(myCol)

   ' Display the contents of the collection using the Keys, Values, Count, and Item properties.
   Console.WriteLine("Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:")
   PrintKeysAndValues3(myCol)

   ' Copies the ListDictionary to an array with DictionaryEntry elements.
   Dim myArr(myCol.Count) As DictionaryEntry
   myCol.CopyTo(myArr, 0)

   ' Displays the values in the array.
   Console.WriteLine("Displays the elements in the array:")
   Console.WriteLine("  KEY            VALUE")
   Dim i As Integer
   For i = 0 To myArr.Length - 1
     Console.WriteLine("  {0,-25} {1}", myArr(i).Key, myArr(i).Value)
   Next i
   Console.WriteLine()

   ' Searches for a key.
   If myCol.Contains("Kiwis") Then
     Console.WriteLine("The collection contains the key ""Kiwis"".")
   Else
     Console.WriteLine("The collection does not contain the key ""Kiwis"".")
   End If
   Console.WriteLine()

   ' Deletes a key.
   myCol.Remove("Plums")
   Console.WriteLine("The collection contains the following elements after removing ""Plums"":")
   PrintKeysAndValues(myCol)

   ' Clears the entire collection.
   myCol.Clear()
   Console.WriteLine("The collection contains the following elements after it is cleared:")
   PrintKeysAndValues(myCol)

  End Sub


  ' Uses the For Each statement which hides the complexity of the enumerator.
  ' NOTE: The For Each statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues(myCol As IDictionary)

   Console.WriteLine("  KEY            VALUE")
   Dim de As DictionaryEntry
   For Each de In myCol
     Console.WriteLine("  {0,-25} {1}", de.Key, de.Value)
   Next de
   Console.WriteLine()

  End Sub


  ' Uses the enumerator. 
  ' NOTE: The For Each statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues2(myCol As IDictionary)
   Dim myEnumerator As IDictionaryEnumerator = myCol.GetEnumerator()

   Console.WriteLine("  KEY            VALUE")
   While myEnumerator.MoveNext()
     Console.WriteLine("  {0,-25} {1}", myEnumerator.Key, myEnumerator.Value)
   End While
   Console.WriteLine()

  End Sub


  ' Uses the Keys, Values, Count, and Item properties.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues3(myCol As ListDictionary)
   Dim myKeys(myCol.Count) As [String]
   myCol.Keys.CopyTo(myKeys, 0)

   Console.WriteLine("  INDEX KEY            VALUE")
   Dim i As Integer
   For i = 0 To myCol.Count - 1
     Console.WriteLine("  {0,-5} {1,-25} {2}", i, myKeys(i), myCol(myKeys(i)))
   Next i
   Console.WriteLine()

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'Note that because a dictionary is implemented for fast keyed access the order
'of the items in the dictionary are not gauranteed and, as a result, should not
'be depended on.
'
'Displays the elements using for each:
'  KEY            VALUE
'  Braeburn Apples      1.49
'  Fuji Apples        1.29
'  Gala Apples        1.49
'  Golden Delicious Apples  1.29
'  Granny Smith Apples    0.89
'  Red Delicious Apples   0.99
'
'Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:
'  KEY            VALUE
'  Braeburn Apples      1.49
'  Fuji Apples        1.29
'  Gala Apples        1.49
'  Golden Delicious Apples  1.29
'  Granny Smith Apples    0.89
'  Red Delicious Apples   0.99
'
'Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:
'  INDEX KEY            VALUE
'  0   Braeburn Apples      1.49
'  1   Fuji Apples        1.29
'  2   Gala Apples        1.49
'  3   Golden Delicious Apples  1.29
'  4   Granny Smith Apples    0.89
'  5   Red Delicious Apples   0.99
'
'Displays the elements in the array:
'  KEY            VALUE
'  Braeburn Apples      1.49
'  Fuji Apples        1.29
'  Gala Apples        1.49
'  Golden Delicious Apples  1.29
'  Granny Smith Apples    0.89
'  Red Delicious Apples   0.99
'
'The collection does not contain the key "Kiwis".
'
'The collection contains the following elements after removing "Plums":
'  KEY            VALUE
'  Braeburn Apples      1.49
'  Fuji Apples        1.29
'  Gala Apples        1.49
'  Golden Delicious Apples  1.29
'  Granny Smith Apples    0.89
'  Red Delicious Apples   0.99
'
'The collection contains the following elements after it is cleared:
'  KEY            VALUE
'

Uwagi

Jest to prosta implementacja IDictionary przy użyciu listy połączonej pojedynczo.This is a simple implementation of IDictionary using a singly linked list. Jest mniejsza i mniejsza niż wartość w Hashtable przypadku, gdy liczba elementów wynosi 10 lub mniej.It is smaller and faster than a Hashtable if the number of elements is 10 or less. Nie powinna być używana, jeśli wydajność jest istotna dla dużej liczby elementów.This should not be used if performance is important for large numbers of elements.

Elementy w a ListDictionary nie są w żadnej gwarantowanej kolejności; kod nie powinien zależeć od bieżącej kolejności.Items in a ListDictionary are not in any guaranteed order; code should not depend on the current order. ListDictionary Jest zaimplementowana w celu szybkiego pobrania; rzeczywista wewnętrzna kolejność elementów jest zależna od implementacji i może ulec zmianie w przyszłych wersjach produktu.The ListDictionary is implemented for fast keyed retrieval; the actual internal order of items is implementation-dependent and could change in future versions of the product.

Elementy członkowskie, takie Item[Object]jak Add Remove,, i Contains są operacjaminO (), n gdzie Countis.Members, such as Item[Object], Add, Remove, and Contains are O(n) operations, where n is Count.

Klucz nie może być null, ale wartość może.A key cannot be null, but a value can.

Instrukcja języka(for each w Visual Basic) zwraca obiekt typu elementów w kolekcji. C# foreachThe foreach statement of the C# language (for each in Visual Basic) returns an object of the type of the elements in the collection. Ponieważ każdy element ListDictionary jest parą klucz/wartość, typ elementu nie jest typem klucza ani typem wartości.Since each element of the ListDictionary is a key/value pair, the element type is not the type of the key or the type of the value. Zamiast tego typ elementu to DictionaryEntry.Instead, the element type is DictionaryEntry. Na przykład:For example:

for each (DictionaryEntry de in myListDictionary)
{
  //...
}
foreach (DictionaryEntry de in myListDictionary)
{
  //...
}
For Each de As DictionaryEntry In myListDictionary
  '...
Next de

foreach Instrukcja to otoka wokół modułu wyliczającego, która umożliwia odczyt z kolekcji.The foreach statement is a wrapper around the enumerator, which only allows reading from, not writing to, the collection.

Konstruktory

ListDictionary()

Tworzy pusty ListDictionary przy użyciu domyślnej funkcji porównującej.Creates an empty ListDictionary using the default comparer.

ListDictionary(IComparer)

Tworzy pusty ListDictionary przy użyciu określonej funkcji porównującej.Creates an empty ListDictionary using the specified comparer.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę par klucz/wartość zawartych w ListDictionary.Gets the number of key/value pairs contained in the ListDictionary.

IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, ListDictionary czy ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the ListDictionary has a fixed size.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy jest ListDictionary tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the ListDictionary is read-only.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, ListDictionary czy jest synchronizowana (wątek bezpieczny).Gets a value indicating whether the ListDictionary is synchronized (thread safe).

Item[Object]

Pobiera lub ustawia wartość skojarzoną z określonym kluczem.Gets or sets the value associated with the specified key.

Keys

Pobiera zawierający klucze w ListDictionary. ICollectionGets an ICollection containing the keys in the ListDictionary.

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ListDictionary.Gets an object that can be used to synchronize access to the ListDictionary.

Values

Pobiera zawierający wartości z ListDictionary. ICollectionGets an ICollection containing the values in the ListDictionary.

Metody

Add(Object, Object)

Dodaje wpis z określonym kluczem i wartością do ListDictionary.Adds an entry with the specified key and value into the ListDictionary.

Clear()

Usuwa wszystkie wpisy z ListDictionary.Removes all entries from the ListDictionary.

Contains(Object)

Określa, ListDictionary czy zawiera określony klucz.Determines whether the ListDictionary contains a specific key.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje wpisy do jednowymiarowego Array wystąpienia o określonym indeksie. ListDictionaryCopies the ListDictionary entries to a one-dimensional Array instance at the specified index.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca wartość ListDictionary, która wykonuje iterację przez. IDictionaryEnumeratorReturns an IDictionaryEnumerator that iterates through the ListDictionary.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(Object)

Usuwa wpis z określonym kluczem z ListDictionary.Removes the entry with the specified key from the ListDictionary.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator()

Zwraca wartość ListDictionary, która wykonuje iterację przez. IEnumeratorReturns an IEnumerator that iterates through the ListDictionary.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Publiczne statyczne (Shared w Visual Basic) członkowie tego typu są bezpieczne wątkowo.Public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Wystąpienia elementów członkowskich nie dają gwarancji bezpieczeństwa wątków.Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Ta implementacja nie zapewnia wysynchronizowanej otoki (bezpieczne wątki) dla ListDictionary, ale klasy pochodne mogą tworzyć własne zsynchronizowane wersje ListDictionary SyncRoot właściwości using.This implementation does not provide a synchronized (thread safe) wrapper for a ListDictionary, but derived classes can create their own synchronized versions of the ListDictionary using the SyncRoot property.

Wyliczanie w kolekcji nie jest wewnętrznie procedurą odporną na wielowątkowość.Enumerating through a collection is intrinsically not a thread-safe procedure. Nawet gdy kolekcja jest synchronizowana, inne wątki nadal mogą ją modyfikować. Powoduje to zgłaszanie wyjątku przez moduł wyliczający.Even when a collection is synchronized, other threads can still modify the collection, which causes the enumerator to throw an exception. Aby zagwarantować bezpieczeństwo wątków podczas wyliczania, można zablokować kolekcję podczas całego procesu wyliczania albo rejestrować wyjątki wynikłe ze zmian wprowadzanych przez inne wątków.To guarantee thread safety during enumeration, you can either lock the collection during the entire enumeration or catch the exceptions resulting from changes made by other threads.

Zobacz też