INestedSite Interfejs

Definicja

Zapewnia możliwość pobrania pełnej zagnieżdżonej nazwy składnika.Provides the ability to retrieve the full nested name of a component.

public interface class INestedSite : IServiceProvider, System::ComponentModel::ISite
public interface class INestedSite : System::ComponentModel::ISite
public interface INestedSite : IServiceProvider, System.ComponentModel.ISite
public interface INestedSite : System.ComponentModel.ISite
type INestedSite = interface
    interface ISite
    interface IServiceProvider
Public Interface INestedSite
Implements IServiceProvider, ISite
Public Interface INestedSite
Implements ISite
Implementuje

Właściwości

Component

Pobiera składnik skojarzony z elementem, który jest ISite implementowany przez klasę.Gets the component associated with the ISite when implemented by a class.

(Odziedziczone po ISite)
Container

Pobiera IContainer skojarzenie z elementem, który jest ISite implementowany przez klasę.Gets the IContainer associated with the ISite when implemented by a class.

(Odziedziczone po ISite)
DesignMode

Określa, czy składnik jest w trybie projektowania, gdy jest zaimplementowany przez klasę.Determines whether the component is in design mode when implemented by a class.

(Odziedziczone po ISite)
FullName

Pobiera pełną nazwę składnika w tej lokacji.Gets the full name of the component in this site.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę składnika skojarzonego z elementem, który jest ISite implementowany przez klasę.Gets or sets the name of the component associated with the ISite when implemented by a class.

(Odziedziczone po ISite)

Metody

GetService(Type)

Pobiera obiekt usługi określonego typu.Gets the service object of the specified type.

(Odziedziczone po IServiceProvider)

Dotyczy