ListSortDirection Wyliczenie

Definicja

Określa kierunek operacji sortowania.Specifies the direction of a sort operation.

public enum class ListSortDirection
public enum ListSortDirection
type ListSortDirection = 
Public Enum ListSortDirection
Dziedziczenie
ListSortDirection

Pola

Ascending 0

Sortuje w kolejności rosnącej.Sorts in ascending order.

Descending 1

Sortuje w kolejności malejącej.Sorts in descending order.

Uwagi

IBindingListView.ApplySorti IBindingList.ApplySort Użyj tego wyliczenia.IBindingListView.ApplySort and IBindingList.ApplySort use this enumeration.

Dotyczy