PropertyDescriptor.SerializationVisibility Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ta właściwość powinna być serializowana, jak określono w DesignerSerializationVisibilityAttribute .Gets a value indicating whether this property should be serialized, as specified in the DesignerSerializationVisibilityAttribute.

public:
 property System::ComponentModel::DesignerSerializationVisibility SerializationVisibility { System::ComponentModel::DesignerSerializationVisibility get(); };
public System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibility SerializationVisibility { get; }
member this.SerializationVisibility : System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibility
Public ReadOnly Property SerializationVisibility As DesignerSerializationVisibility

Wartość właściwości

DesignerSerializationVisibility

Jedna z DesignerSerializationVisibility wartości wyliczenia, która określa, czy ta właściwość powinna być serializowana.One of the DesignerSerializationVisibility enumeration values that specifies whether this property should be serialized.

Dotyczy

Zobacz też