PropertyDescriptorCollection.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie PropertyDescriptor obiekty z kolekcji.Removes all PropertyDescriptor objects from the collection.

public:
 void Clear();
public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja jest tylko do odczytu.The collection is read-only.

Dotyczy