PropertyDescriptorCollection.IDictionary.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z obiektu IDictionary.Removes all elements from the IDictionary.

 virtual void System.Collections.IDictionary.Clear() = System::Collections::IDictionary::Clear;
void IDictionary.Clear ();
abstract member System.Collections.IDictionary.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.IDictionary.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements IDictionary.Clear

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PropertyDescriptorCollection wystąpienie jest rzutowane do IDictionary interfejsu.It can be used only when the PropertyDescriptorCollection instance is cast to an IDictionary interface.

Dotyczy