ConfigurationElementCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Pobiera, IEnumerator który jest używany do iteracji przez ConfigurationElementCollection .Gets an IEnumerator which is used to iterate through the ConfigurationElementCollection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

, IEnumerator Który jest używany do iteracji przez ConfigurationElementCollection .An IEnumerator which is used to iterate through the ConfigurationElementCollection.

Implementuje

Dotyczy