DefaultValidator Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DefaultValidator.Initializes a new instance of the DefaultValidator class.

public:
 DefaultValidator();
public DefaultValidator ();
Public Sub New ()

Dotyczy