IConfigurationSystem Interfejs

Definicja

Zawiera standardowe metody konfiguracji.Provides standard configuration methods.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public interface class IConfigurationSystem
public interface IConfigurationSystem
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public interface IConfigurationSystem
type IConfigurationSystem = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
type IConfigurationSystem = interface
Public Interface IConfigurationSystem
Atrybuty

Metody

GetConfig(String)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

Pobiera określoną konfigurację.Gets the specified configuration.

Init()

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

Używany do inicjalizacji.Used for initialization.

Dotyczy