SettingsPropertyValueCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SettingsPropertyValueCollection klasy.Initializes a new instance of the SettingsPropertyValueCollection class.

public:
 SettingsPropertyValueCollection();
public SettingsPropertyValueCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy