SettingsPropertyValueCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Pobiera obiekt IEnumerator, który ma zastosowanie do kolekcji.Gets the IEnumerator object as it applies to the collection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

Obiekt IEnumerator, jak ma zastosowanie do kolekcji.The IEnumerator object as it applies to the collection.

Implementuje

Dotyczy