FieldMetadata(Int32, EdmMember) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowy FieldMetadata obiekt z określoną wartością porządkową i typem pola.Initializes a new FieldMetadata object with the specified ordinal value and field type.

public:
 FieldMetadata(int ordinal, System::Data::Metadata::Edm::EdmMember ^ fieldType);
public FieldMetadata (int ordinal, System.Data.Metadata.Edm.EdmMember fieldType);
new System.Data.Common.FieldMetadata : int * System.Data.Metadata.Edm.EdmMember -> System.Data.Common.FieldMetadata
Public Sub New (ordinal As Integer, fieldType As EdmMember)

Parametry

ordinal
Int32

Liczba całkowita została określona jako lokalizacja metadanych.An integer specified the location of the metadata.

fieldType
EdmMember

Typ pola.The field type.

Dotyczy