FieldMetadata.FieldType Właściwość

Definicja

Pobiera typ pola dla tego FieldMetadata obiektu.Gets the type of field for this FieldMetadata object.

public:
 property System::Data::Metadata::Edm::EdmMember ^ FieldType { System::Data::Metadata::Edm::EdmMember ^ get(); };
public System.Data.Metadata.Edm.EdmMember FieldType { get; }
member this.FieldType : System.Data.Metadata.Edm.EdmMember
Public ReadOnly Property FieldType As EdmMember

Wartość właściwości

Typ pola dla tego FieldMetadata obiektu.The type of field for this FieldMetadata object.

Dotyczy