DataSet.InferXmlSchema Metoda

Definicja

Stosuje schemat XML do DataSet .Applies XML schema to the DataSet.

Przeciążenia

InferXmlSchema(Stream, String[])

Stosuje schemat XML od określonego Stream do DataSet .Applies the XML schema from the specified Stream to the DataSet.

InferXmlSchema(TextReader, String[])

Stosuje schemat XML od określonego TextReader do DataSet .Applies the XML schema from the specified TextReader to the DataSet.

InferXmlSchema(String, String[])

Stosuje schemat XML z określonego pliku do DataSet .Applies the XML schema from the specified file to the DataSet.

InferXmlSchema(XmlReader, String[])

Stosuje schemat XML od określonego XmlReader do DataSet .Applies the XML schema from the specified XmlReader to the DataSet.

InferXmlSchema(Stream, String[])

Stosuje schemat XML od określonego Stream do DataSet .Applies the XML schema from the specified Stream to the DataSet.

public:
 void InferXmlSchema(System::IO::Stream ^ stream, cli::array <System::String ^> ^ nsArray);
public void InferXmlSchema (System.IO.Stream? stream, string[]? nsArray);
public void InferXmlSchema (System.IO.Stream stream, string[] nsArray);
member this.InferXmlSchema : System.IO.Stream * string[] -> unit
Public Sub InferXmlSchema (stream As Stream, nsArray As String())

Parametry

stream
Stream

, Stream Z którego ma zostać odczytany schemat.The Stream from which to read the schema.

nsArray
String[]

Tablica ciągów nazw Uniform Resource Identifier (URI), które mają zostać wykluczone z wnioskowania schematu.An array of namespace Uniform Resource Identifier (URI) strings to be excluded from schema inference.

Dotyczy

InferXmlSchema(TextReader, String[])

Stosuje schemat XML od określonego TextReader do DataSet .Applies the XML schema from the specified TextReader to the DataSet.

public:
 void InferXmlSchema(System::IO::TextReader ^ reader, cli::array <System::String ^> ^ nsArray);
public void InferXmlSchema (System.IO.TextReader? reader, string[]? nsArray);
public void InferXmlSchema (System.IO.TextReader reader, string[] nsArray);
member this.InferXmlSchema : System.IO.TextReader * string[] -> unit
Public Sub InferXmlSchema (reader As TextReader, nsArray As String())

Parametry

reader
TextReader

, TextReader Z którego ma zostać odczytany schemat.The TextReader from which to read the schema.

nsArray
String[]

Tablica ciągów nazw Uniform Resource Identifier (URI), które mają zostać wykluczone z wnioskowania schematu.An array of namespace Uniform Resource Identifier (URI) strings to be excluded from schema inference.

Dotyczy

InferXmlSchema(String, String[])

Stosuje schemat XML z określonego pliku do DataSet .Applies the XML schema from the specified file to the DataSet.

public:
 void InferXmlSchema(System::String ^ fileName, cli::array <System::String ^> ^ nsArray);
public void InferXmlSchema (string fileName, string[]? nsArray);
public void InferXmlSchema (string fileName, string[] nsArray);
member this.InferXmlSchema : string * string[] -> unit
Public Sub InferXmlSchema (fileName As String, nsArray As String())

Parametry

fileName
String

Nazwa pliku (łącznie z ścieżką), z którego ma zostać odczytany schemat.The name of the file (including the path) from which to read the schema.

nsArray
String[]

Tablica ciągów nazw Uniform Resource Identifier (URI), które mają zostać wykluczone z wnioskowania schematu.An array of namespace Uniform Resource Identifier (URI) strings to be excluded from schema inference.

Wyjątki

FileIOPermission nie jest ustawiona na Read .FileIOPermission is not set to Read.

Dotyczy

InferXmlSchema(XmlReader, String[])

Stosuje schemat XML od określonego XmlReader do DataSet .Applies the XML schema from the specified XmlReader to the DataSet.

public:
 void InferXmlSchema(System::Xml::XmlReader ^ reader, cli::array <System::String ^> ^ nsArray);
public void InferXmlSchema (System.Xml.XmlReader? reader, string[]? nsArray);
public void InferXmlSchema (System.Xml.XmlReader reader, string[] nsArray);
member this.InferXmlSchema : System.Xml.XmlReader * string[] -> unit
Public Sub InferXmlSchema (reader As XmlReader, nsArray As String())

Parametry

reader
XmlReader

, XMLReader Z którego ma zostać odczytany schemat.The XMLReader from which to read the schema.

nsArray
String[]

Tablica ciągów nazw Uniform Resource Identifier (URI), które mają zostać wykluczone z wnioskowania schematu.An array of namespace Uniform Resource Identifier (URI) strings to be excluded from schema inference.

Dotyczy