DataTable.BeginLoadData Metoda

Definicja

Wyłącza powiadomienia, konserwację indeksu i ograniczenia podczas ładowania danych.Turns off notifications, index maintenance, and constraints while loading data.

public:
 void BeginLoadData();
public void BeginLoadData ();
member this.BeginLoadData : unit -> unit
Public Sub BeginLoadData ()

Uwagi

Użyj BeginLoadData w połączeniu z LoadDataRow i EndLoadData .Use BeginLoadData in conjunction with LoadDataRow and EndLoadData.

Dotyczy