DataTable.fInitInProgress Pole

Definicja

Sprawdza, czy inicjowanie jest w toku.Checks whether initialization is in progress. Inicjalizacja występuje w czasie wykonywania.The initialization occurs at run time.

protected public: bool fInitInProgress;
protected internal bool fInitInProgress;
val mutable fInitInProgress : bool
Protected Friend fInitInProgress As Boolean 

Wartość pola

Dotyczy