DataTable.GetDataTableSchema(XmlSchemaSet) Metoda

Definicja

Ta metoda zwraca wystąpienie XmlSchemaSet zawierające Web Services Description Language (WSDL) opisujące DataTable dla usług sieci Web.This method returns an XmlSchemaSet instance containing the Web Services Description Language (WSDL) that describes the DataTable for Web Services.

public:
 static System::Xml::Schema::XmlSchemaComplexType ^ GetDataTableSchema(System::Xml::Schema::XmlSchemaSet ^ schemaSet);
public static System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType GetDataTableSchema (System.Xml.Schema.XmlSchemaSet schemaSet);
static member GetDataTableSchema : System.Xml.Schema.XmlSchemaSet -> System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType
Public Shared Function GetDataTableSchema (schemaSet As XmlSchemaSet) As XmlSchemaComplexType

Parametry

schemaSet
XmlSchemaSet

Wystąpienie klasy XmlSchemaSet.An XmlSchemaSet instance.

Zwraca

Wystąpienie elementu XmlSchemaSet.The XmlSchemaSet instance.

Dotyczy

Zobacz też