DataTable.Initialized Zdarzenie

Definicja

Występuje po DataTable zainicjowaniu.Occurs after the DataTable is initialized.

public:
 virtual event EventHandler ^ Initialized;
public event EventHandler? Initialized;
public event EventHandler Initialized;
member this.Initialized : EventHandler 
Public Custom Event Initialized As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Implementuje

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IsInitialized.For more information, see IsInitialized.

Dotyczy