DataTable.RemotingFormat Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia format serializacji.Gets or sets the serialization format.

public:
 property System::Data::SerializationFormat RemotingFormat { System::Data::SerializationFormat get(); void set(System::Data::SerializationFormat value); };
public System.Data.SerializationFormat RemotingFormat { get; set; }
member this.RemotingFormat : System.Data.SerializationFormat with get, set
Public Property RemotingFormat As SerializationFormat

Wartość właściwości

SerializationFormat

SerializationFormatWyliczenie określające albo Binary Xml serializacji.A SerializationFormat enumeration specifying either Binary or Xml serialization.

Dotyczy