DataTable.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Wypełnia obiekt informacji serializacji danymi wymaganymi do serializacji DataTable.Populates a serialization information object with the data needed to serialize the DataTable.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData

Parametry

Implementuje

Dotyczy