DataTable.TableNewRow Zdarzenie

Definicja

Występuje po wstawieniu nowej DataRow .Occurs when a new DataRow is inserted.

public:
 event System::Data::DataTableNewRowEventHandler ^ TableNewRow;
public event System.Data.DataTableNewRowEventHandler? TableNewRow;
public event System.Data.DataTableNewRowEventHandler TableNewRow;
member this.TableNewRow : System.Data.DataTableNewRowEventHandler 
Public Custom Event TableNewRow As DataTableNewRowEventHandler 

Typ zdarzenia

DataTableNewRowEventHandler

Uwagi

Uruchamiany po utworzeniu nowego elementu DataRow przy użyciu NewRow .Fires after a new DataRow has been created using NewRow. To zdarzenie jest wywoływane przed NewRow zwróceniem wywołanej metody.This event is fired before the invoked NewRow method returns. Nowe DataRow wystąpienie zostanie odłączone; nie zostało dodane do kolekcji.The new DataRow instance is detached; it has not been added to the collection.

Dotyczy