DataTable.ToString Metoda

Definicja

Pobiera TableName i DisplayExpression, jeśli jeden z nich jest ciągiem połączonym.Gets the TableName and DisplayExpression, if there is one as a concatenated string.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Ciąg zawierający wartości TableName i DisplayExpression.A string consisting of the TableName and the DisplayExpression values.

Przykłady

Poniższy przykład zwraca TableName i DisplayExpression przy użyciu metody ToString.The following example returns the TableName and DisplayExpression using the ToString method.

private void PrintToString(DataSet dataSet)
{
  foreach(DataTable table in dataSet.Tables)
  {
    Console.WriteLine(table.ToString());
  }
}
Private Sub PrintToString(dataSet As DataSet)
  Dim table As DataTable
  For Each table In dataSet.Tables
    Console.WriteLine(table.ToString())
  Next
End Sub

Uwagi

Pobiera TableName i DisplayExpression dla DataTable.Gets the TableName and DisplayExpression for the DataTable.

Dotyczy

Zobacz też